Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Online επεξεργασία αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να γράψετε και να εκτελέσετε τον αλγόριθμό σας online. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί από τον Βρακόπουλο Αθανάσιο.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε και κάποιους έτοιμους αλγορίθμους όπως:
  •  τον πολλαπλασιασμό αλά ρώσικα
  • μέγιστο και ελάχιστο πίνακα
  • άθροισμα στοιχείων πίνακα
  • άθροισμα αριθμών κλπ.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου ο μαθητής μπορεί να δει την εντολή που εκτελείται κάθε χρονική στιγμή καθώς και τις τιμές όλων των μεταβλητών. Τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για τους μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ' Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου