Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Οι πύργοι του Ανόι

Οι πύργοι του Ανόι είναι ένα μαθηματικό παιχνίδι ή παζλ.  Ο θρύλος λέει ότι σε κάποιους Ινδούς κάποτε ανατέθηκε να μετακινήσουν 64 εύθραυστους δίσκους που βρίσκονταν σε έναν πάσαλο από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Οι δίσκοι αυτοί είχαν διαφορετική διάμετρο. Ο βασικοί κανόνες που έπρεπε να ακολουθηθούν  ήταν:
  • ένας δίσκος να μετακινείται κάθε φορά
  • σε κάθε κίνηση να αφαιρείται ο πιο πάνω δίσκος και  να τοποθετείται σε έναν από τους άλλους 2 πασάλους
  • να μην τοποθετηθεί ποτέ ένας μεγαλύτερος δίσκος πάνω σε ένα μικρότερο.

Το μαθηματικό αυτό πρόβλημα αναφέρεται στο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου. Η δραστηριότητα του βιβλίου που βρίσκεται εδώ θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε περισσότερο το μαθηματικό πρόβλημα, ενώ το παρακάτω παιχνίδι έχει αυτόν ακριβώς το σκοπό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου