Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Saferinternet: Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο διαδίκτυο

Η Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου δημιούργησε ένα νέο οδηγό ασφάλειας, τα «Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο»

Ο οδηγός παρουσιάζει προτάσεις προσέγγισης οκτώ συχνών περιστατικών αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου, που θα βοηθήσουν τους γονείς και τους κηδεμόνες ανήλικων παιδιών να στρέψουν τα παιδιά τους σε μια πιο υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά. Τον οδηγό αυτό, καθώς και άλλους χρήσιμους οδηγούς για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μπορείτε να βρείτε εδώ.


Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

H γωνιά των εκπαιδευτικών στο Europa.eu

Στη γωνιά των εκπαιδευτικών του europa.eu υπάρχει πληθώρα διδακτικού υλικού σχετικά με την Ευρώπη , το οποίο παρέχουν διάφορα όργανα της ΕΕ και άλλοι κρατικοί ή όχι φορείς, με μοναδικό στόχο να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.

Ευρωσχολείο

Ο διαδικτυακός τόπος Ευρωσχολείο διαθέτει πληροφορίες και παιχνίδια που απευθύνονται σε μικρά παιδιά και αφορούν την Ευρώπη και το Ευρώ