Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

H γωνιά των εκπαιδευτικών στο Europa.eu

Στη γωνιά των εκπαιδευτικών του europa.eu υπάρχει πληθώρα διδακτικού υλικού σχετικά με την Ευρώπη , το οποίο παρέχουν διάφορα όργανα της ΕΕ και άλλοι κρατικοί ή όχι φορείς, με μοναδικό στόχο να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου