Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μαθαίνω να αλλάζω το χρώμα των γραμμάτων στο Word

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α' και Β'), ανάλογα πάντα με το επίπεδο των μαθητών, μπορούν να δοθούν έτοιμα αρχεία του Word με την παρακάτω μορφή:
Ζητάμε από τους μαθητές να χρωματίσουν με διαφορετικό χρώμα τα φωνήεντα και διαφορετικό τα σύμφωνα. Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιβάλλον εργασίας του Word, να μάθουν να επιλέγουν με το ποντίκι ένα γράμμα, να δίνουν διαφορετικό χρώμα στα γράμματα και τέλος να αποθηκεύουν το τρέχον έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου