Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μαθαίνω να κάνω παρατηρήσεις

Για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού μπορεί να δοθεί ένα φύλλο εργασίας με την παρακάτω μορφή, στο οποίο ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις στις εικόνες. Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί αφορά τις ανθρώπινες αισθήσεις. Κατάλληλα φύλλα εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν και για άλλες θεματικές περιοχές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου