Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Κοινότητα moodle Ελλήνων Εκπαιδευτικών

Στις σελίδες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Κοινότητας για το Moodle θα βρείτε οδηγούς (tutorials), μαθήματα εξοικείωσης, σεμινάρια και γενικότερα αρκετά θέματα και βοηθητικό υλικό που σχετίζεται με το moodle.Μπορείτε να μεταβείτε στην Ελληνική Εκπαιδευτική Κοινότητα για το Moodle πατώντας εδώ.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να βρείτε χρήσιμους οδηγούς και βίντεο για την εκμάθηση και την υποστήριξη της πλατφόρμας Moodle

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου