Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Γράφω τα γράμματα

Ακολουθεί ένα φύλλο εργασίας για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α' και Β'). Ζητάμε από τους μαθητές να πληκτρολογήσουν όλα τα γράμματα του Ελληνικού αλφάβητου. Σκοπός της παρούσας άσκησεις είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το πληκτρολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου