Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Παλέτες εντολών στο Scratch

Οι εντολές που χρησιμοποιούνται στο Scratch χωρίζονται σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες-παλέτες:
Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή για την κάθε κατηγορία εντολών:


Παλέτα Κίνηση: περιλαμβάνει εντολές που κινούν τα αντικείμενα, αλλάζουν την κατεύθυνσή τους και καθορίζουν την θέση τους στο σκηνικό.
Παλέτα Όψεις: περιλαμβάνει εντολές που αφορούν τη διαχείριση της εμφάνιση των αντικειμένων, όπως π.χ. την αλλαγή του μεγέθους ή της ενδυμασίας του αντικειμένου.
Παλέτα Ήχος: περιλαμβάνει εντολές που αναπαράγουν μουσική και ηχογραφήσεις που έχουν εισαχθεί στο επιλεγμένο αντικείμενο ή που επιτρέπουν την αναπαραγωγή νοτών από συγκεκριμένα μουσικά όργανα. 
Παλέτα Πένα: περιλαμβάνει εντολές που επιτρέπουν στο αντικείμενο να ζωγραφίζει στη σκηνή καθώς κινείται, δηλαδή να αφήνει ένα ίχνος στις θέσεις πάνω από τις οποίες κινείται. 
Παλέτα Έλεγχος: περιλαμβάνει εντολές που καθορίζουν πότε θα τρέξει ένα σύνολο εντολών ή πόσες φορές θα εκτελεστεί το συγκεκριμένο σύνολο εντολών. 
Παλέτα Αισθητήρες: περιλαμβάνει εντολές που επιτρέπουν στο αντικείμενο να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, όπως π.χ. το αν αγγίζει άλλα αντικείμενα ή χρώματα, και να αντιδρά ανάλογα. 
Παλέτα Τελεστές: περιλαμβάνει εντολές που βοηθούν τα αντικείμενα να κάνουν μαθηματικές πράξεις, συγκρίσεις, υπολογισμούς κτλ.
Παλέτα Μεταβλητές: περιλαμβάνει εντολές που αφορούν τιμές που αποθηκεύουμε για τη συνέχεια του προγράμματος, όπως π.χ. το σκορ, ή τις ζωές του χρήστη σε ένα παιχνίδι.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου