Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ιστοεξερεύνηση: Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή

Η Ιστοεξερεύνηση "Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή" δημιουργήθηκε από τον Καθηγητή Πληροφορικής Θωμά Σκυλογιάννη και αφορά θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο.